fbpx

De varkens

HaKOEna koos voor Porc Qualité Ardenne omdat zij al sinds meer dan 30 jaren ervaring hebben opgebouwd in het houden van varkens op een natuurlijke wijze. Van boer naar bord in een zo kort mogelijke keten. En dat gebeurt allemaal direct over de grens in België. Aan het houden van deze varkens zijn strenge regels gesteld die door een externe onafhankelijke certificeringsinstantie wordt gecontroleerd. Op familiale, lokale boerderijen in de Belgische Ardennen leven de varkens zoals ze zouden leven als ze zelf een keuze hadden. En dat is precies het principe waar haKOEna voor staat.

Le porc fermier

De hoevevarkens krijgen de tijd om te groeien. De stallen zijn ruimer, zoveel mogelijk open en er is een maximum aan natuurlijk licht. Ze hebben ruime plek en integrale roosters zijn verboden. Dat alles bevordert het leefklimaat voor de varkens. De hoevevarkens krijgen gezonde voeding: 100% plantaardig waarvan minimaal 75% granen. GGO’s en antibiotica zijn niet toegestaan. Het transport naar het slachthuis in Malmédy vindt in groepjes plaats waarbij de varkens zoveel mogelijk bij elkaar blijven omdat ze zich zo het meest op hun gemak voelen. De uitrusting van de vrachtwagen is erop gericht dat de dieren zich goed en rustig voelen onderweg. En vooral ook in het slachthuis is er respect voor de varkens. Anesthesie vindt in groep plaats voor een stressvrije en pijnloze slacht.

Dat alles zorgt voor gezond, mals en smaakvol varkensvlees.

Le porc fermier

 

De hoevevarkens krijgen de tijd om te groeien. De stallen zijn ruimer, zoveel mogelijk open en er is een maximum aan natuurlijk licht. Ze hebben ruime plek en integrale roosters zijn verboden. Dat alles bevordert het leefklimaat voor de varkens. De hoevevarkens krijgen gezonde voeding: 100% plantaardig waarvan minimaal 75% granen GGO’s en antibiotica zijn niet toegestaan. Het transport naar het slachthuis in Malmédy vindt in groepjes plaats  waarbij de varkens zoveel mogelijk bij elkaar blijven. De uitrusting van de vrachtwagen is erop gericht dat de dieren zich goed en rustig voelen onderweg. Ook in het slachthuis is er respect voor de varkens. Anesthesie vindt in groep plaats voor een stressvrije en pijnloze slacht.

 

En dat alles zorgt voor gezond, mals en smaakvol vlees.

Rust

Voor de dieren is rust een belangrijk element in hun leven. Daarnaast is er ook voor de varkenshouders meer rust omdat zij kunnen rekenen op afname van alle varkens als ze slachtrijp zijn. Dat niet alleen, ze krijgen ook een vaste, eerlijke verdienste voor een langere termijn. Zo kunnen ze alle aandacht aan hun dieren geven. 

Van boer naar …

De laatste stap naar de integrale beheersing van de korte keten is het eigen slachthuis in Malmedy. Het is een modern varkensslachthuis, uniek in België en geïnspireerd op de beste in Europa. Er is ruim geïnvesteerd in innovatieve technologieën waarbij een stressvrije en pijnloze slacht van elk dier de uitgangspunten waren.